Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 25, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
980×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,051 (1 today)
Favourites
95 (who?)
Comments
64
Downloads
32
×
131025/ Gift for Lee Pu by Emilybbz 131025/ Gift for Lee Pu by Emilybbz
Only for :iconchutchi54:
Quà sn của em <3 thành quả trưa đến giờ của s' :heart: Hôm nay tâm trạng khá tốt nên mới có hứng chăm chút art hơn. S' khá ưng pack này trừ cái cv bé Tê T.T nó đẹp rạng ngời thế mà s' ... = )) 
Chúc mừng sn sớm em nhé :love: quen chưa đc bao lâu nhưng s' quý em lắm <3 Ngày càng xinh, học giỏi, des càng lên tay nhé :happybounce:

*Cả tháng mới có đc 1 ngày ngồi des :( des xog nhìn art ngta lại muốn tuki del đi = ((*

-Credit : 
Render : :iconsickyjinny: :iconfishbubi:

Add a Comment:
 
:iconstephanie1003:
Stephanie1003 Featured By Owner Jul 15, 2014
Can you teach me how to made all this?
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner May 16, 2014  Student Interface Designer
Bạn có tể cho mình xon PNG dây của cover #2 được không ạ? Cảm ơn ^_^
Reply
:iconpekitchu:
PeKitChu Featured By Owner Apr 2, 2014  Student
thích cái text ở sign ghê
Reply
:iconblanknampan:
Blanknampan Featured By Owner Mar 28, 2014
Fv+Cm link pls
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
Wow
Reply
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
nae? :D
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
so amazing<3
Reply
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Dec 31, 2013  Student Interface Designer
tks Rye :D
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Dec 31, 2013  Student Interface Designer
kcj :la:
Reply
:iconmihvvn:
MiHVVN Featured By Owner Dec 24, 2013  Student Digital Artist
đẹp vậy người :3
Reply
Add a Comment: