Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student EmilybbzFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 213 Deviations 2,000 Comments 22,116 Pageviews
×

Newest Deviations

141106/ Wu Yifans day (4) by Emilybbz 141106/ Wu Yifans day (4) :iconemilybbz:Emilybbz 8 0 141106/ Wu Yifans day (3) by Emilybbz 141106/ Wu Yifans day (3) :iconemilybbz:Emilybbz 9 0 141106/ Wu Yifans day (2) by Emilybbz 141106/ Wu Yifans day (2) :iconemilybbz:Emilybbz 7 0 141106/ Wu Yifans day by Emilybbz 141106/ Wu Yifans day :iconemilybbz:Emilybbz 11 0 141005/ Project for Luhan (2) by Emilybbz 141005/ Project for Luhan (2) :iconemilybbz:Emilybbz 12 4 141005/ Project for Luhan by Emilybbz 141005/ Project for Luhan :iconemilybbz:Emilybbz 13 0 [EXO Quotes] Kaisoo 3 by Emilybbz [EXO Quotes] Kaisoo 3 :iconemilybbz:Emilybbz 12 3 [EXO Quotes] Kaisoo 2 by Emilybbz [EXO Quotes] Kaisoo 2 :iconemilybbz:Emilybbz 12 0 [EXO Quotes] Kaisoo by Emilybbz [EXO Quotes] Kaisoo :iconemilybbz:Emilybbz 10 3 [EXO Quotes] Xiumin Lay by Emilybbz [EXO Quotes] Xiumin Lay :iconemilybbz:Emilybbz 21 1 [EXO Quotes] KrisYeolLay by Emilybbz [EXO Quotes] KrisYeolLay :iconemilybbz:Emilybbz 18 3 [Quotes] Chen by Emilybbz [Quotes] Chen :iconemilybbz:Emilybbz 11 0 [Quotes] Baekhyun by Emilybbz [Quotes] Baekhyun :iconemilybbz:Emilybbz 10 1 We need designer by Emilybbz We need designer :iconemilybbz:Emilybbz 5 3 [Quotes] Luhan by Emilybbz [Quotes] Luhan :iconemilybbz:Emilybbz 16 5 [Quotes] ChanBaek by Emilybbz [Quotes] ChanBaek :iconemilybbz:Emilybbz 15 3

Watchers

Groups

Activity


deviantID

Emilybbz's Profile Picture
Emilybbz

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
♥Facebook : www.facebook.com/emily.velf
♥Ask : ask.fm/anniegogo
♥Ins : instagram.com/anniedoangogo
♥Tumblr : ohbyunnietime.tumblr.com/ (acc cũ : byunniexingxing)
♥ZingMe : me.zing.vn/u/nhatquynhima_999


12 ngôi sao của EXO-LOVE ♥Puppy #1 ♥ Ánh sáng mà emi theo đuổi hơn suốt 2 năm ♥


Puppy #2 ♥ Cơn gió mang anh đến ♥


Puppy 3 ♥ Kim Chông In trắng như sữa ♥


Puppy 4 ♥ Nai con ngơ ngác ♥


:love: "The world wait for the dragon." :love:


:happybounce: CHANBAEK rule the world :happybounce:
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconcachuangox23:
cachuangox23 Featured By Owner Jul 31, 2015
Bạn ơi. Bạn có thể giúp mình des một bìa sách được không? Mình viết truyện mà hiện tại vẫn chưa có bìa chính thức. ^^ Bạn des đẹp lắm. Nếu có thể bạn des giúp mình nha! Cảm ơn bạn ~
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 27, 2015  Student Digital Artist
- watch back được chứ ạ :D 
Reply
:iconmiinsonetic:
miinsonetic Featured By Owner Feb 16, 2015  Student Artist
Em thăm s' ạ
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 13, 2014  Student Interface Designer
Mần =))))
Reply
:iconchanyeolcute:
Chanyeolcute Featured By Owner Sep 3, 2014  Student Photographer
Mần quen nha 
Reply
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Sep 6, 2014  Student Interface Designer
Emily 99 ~
Reply
:iconchanyeolcute:
Chanyeolcute Featured By Owner Sep 6, 2014  Student Photographer
Shin boy 2k2 
Reply
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Sep 6, 2014  Student Interface Designer
Qh thế nào tùy e~
Reply
(1 Reply)
:iconsjun-vl:
SJun-VL Featured By Owner Aug 29, 2014
Watch back?
Reply
:iconmiinsonetic:
miinsonetic Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Artist
L.quen ạ!!!
Reply
Add a Comment: